20100531

x city blues

hukuk
çokluk, isim (huku:ku)

1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze.
2. Bu yasaları konu alan bilim:

"Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

tdk'dan

gelişi güzel

tam da bugünü hatırlatması için.

The Dining Rooms – Catania City Blues

20100512

tırnaklı oldu

"uzun zaman oldu." dedi. "anlatsam mı, anlatmasam mı bilemedim."
"istediklerim oldu, istediklerim olmadı. isteyip istemediğimi bilmediğim şeyler oldu."